W dniu 11 grudnia w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia naszego Sponsora Strategicznego  – Grupy CAN-PACK.

Spółka na przestrzeni minionych lat stała się światowym potentatem w produkcji opakowań mając swoją główną siedzibę w Krakowie i zakłady produkcyjne w Brzesku i Bydgoszczy, posiada liczne oddziały rozsiane w wielu krajach m.in. w Rumunii, Słowacji, Ukrainie, Rosji, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Anglii.

O wielkości Firmy świadczą liczby:

rocznie zakłady Can-Pack produkują 11 miliardów puszek do napojów, 30 miliardów zamknięć do butelek, 1 miliard opakowań dla przemysłu chemicznego i spożywczego oraz 220 ton opakowań szklanych.

Grupa Can-Pack zatrudnia ponad 4.000 pracowników.

Właścicielowi Grupy Can-Pack, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji 25-lecia i życzmy w imieniu TS Wisła i naszych koszykarek wielu sukcesów i dalszego pomyślnego rozwoju.

UDOSTĘPNIJ