Akredytacje prasowe

Akredytacje prasowe - sezon 2016/2017

 • 1. Akredytacje przyznawane są przez klub na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie akredytacji.

  2. Klub dopuszcza możliwość wydania dwóch rodzajów akredytacji:
  a) akredytacja stała – uprawniająca do wstępu na wszystkie mecze Wisły Can-Pack Kraków w sezonie 2016/2017,
  b) akredytacja jednorazowa – przyznawana jest osobno na każdy mecz po każdorazowym wypełnieniu wniosku.

  3. Wnioski składane są tylko poprzez formularz elektroniczny.

  4. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

  5. Akredytacje ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość .

  6. Odbiór akredytacji odbywa się w siedzibie klubu, w terminach wyznaczonych przez klub. Warunkiem odbioru akredytacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 

Kod zabezpieczający