Contact

Sport Club „Wisła” Kraków
Reymonta 22 St., 30-059 Kraków

Tel/Fax: (12) 630 45 00     e-mail: biuro@wislacanpack.pl

General Manager
Piotr Dunin-Suligostowski
Telephone: (12) 630 45 22
FAX: (12) 630 45 28
e-mail: biuro@wislacanpack.pl

Team Manager
Grzegorz Ożóg
Telephone: (12) 630 45 12, +48 503 169 202
e-mail: g.ozog@wislacanpack.pl

Marketing Manager
Magdalena Wcisło-Kwaśniewska
Telephone: (12) 630 45 13, +48 606 691 139
e-mail: magdalena.wcislo@tswisla.pl