Informacja dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami; w szczególności z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu. Udogodnienia w tym zakresie nie dotyczą jedynie samego obiektu, ale i przestrzeni wokół kompleksu TAURON Areny Kraków. Zastosowane rozwiązania techniczne w rejonie hali zawierają elementy, które ułatwiają funkcjonowanie i poruszanie się wszystkim osobom, także tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pomagają w tym:

  • ciągi piesze wyposażone są w obniżone krawężniki,
  • rampy podjazdowe (wyposażone w odpowiednie poręcze), zlokalizowane przy schodach głównych z obu stron TAURON Areny Kraków, umożliwiające dotarcie na poziom wejścia do obiektu,
  • kasy biletowe posiadają konstrukcję, która umożliwia bezproblemowe kupno biletów przez osoby na wózkach – obniżone lady oraz urządzenia interkomu przystosowane do komunikowania się na odpowiedniej wysokości.

W sprawie biletów dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny: +48 503 169 202.

Ponadto, dla osób niepełnosprawnych dojeżdżających samochodami, przygotowano widoczne i dobrze oznakowane miejsca parkingowe w dwupoziomowym garażu wewnętrznym, a także na parkingu zewnętrznym, przy wejściu głównym do obiektu. Z miejsc tych osoby posiadające bilety zakupione w sektorze dla niepełnosprawnych mogą korzystać bezpłatnie.

Wewnątrz obiektu, obok kołowrotów standardowych zamontowano kołowroty dla osób poruszających się na wózkach; o odpowiedniej szerokości oraz z obniżoną lokalizacją kamer. Recepcja obiektu na wydzielonym odcinku posiada obniżone lady, dzięki którym osoby na wózkach bez przeszkód mogą komunikować się i przekazywać wszelkie materiały.

Poruszając się dalej po kompleksie TAURON Areny Kraków niepełnosprawni mogą korzystać:

  • ze specjalnie wydzielonych podestów zlokalizowanych w obrębie trybun, na których przewidziano miejsca na ustawienie wózków, a także zamontowano krzesełka dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • z wind – o odpowiedniej szerokości – dostosowanych do przewożenia osób na wózkach,
  • z sanitariatów w pełni dla nich przystosowanych, wyposażonych także w instalację przyzywową.

Ciągi piesze są wolne od wszelkich przeszkód fizycznych. Kolorem czerwonym zaznaczono główne ciągi komunikacyjne (nie kolidujące z elementami konstrukcji obiektu) na poziomie wejściowym oraz na poziomie trybun Areny. Zaznaczono wyraźnym kolorem (pasy) ostatnie stopnie biegów na klatkach schodowych. W obiekcie zastosowano także alfabet Braille’a do oznaczenia poziomów w windach oraz do opisu przycisków SOS (w przypadku pożaru) na klatkach schodowych.

Z kolei na fragmencie widowni zamontowano pętle iduktofoniczne, stanowiące elementy wspomagania słuchu, które umożliwiają osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.