Dnia 20 kwietnia 2015 r. podczas Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków delegaci wybrali nowe władze Klubu. Funkcję Prezesa Towarzystwa Sportowego Wisła powierzono Piotrowi Dunin – Suligostowskiemu. Ponadto w skład Zarządu weszli: Sławomir Kaliszewski, Robert Szymański, Dariusz Gryźlak, Łukasz Kwaśniewski, Szymon Michlowicz i Marzena Sarapata.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2015 r. nowy Zarząd wybrał ze swego grona dwóch Wiceprezesów: Roberta Szymańskiego i Sławomira Kaliszewskiego, temu drugiemu powierzając funkcję Wiceprezesa ds. Sportowych.

Zdecydowano również o powołaniu Rzecznika Prasowego Towarzystwa, którym została  Marzena Sarapata.

W posiedzeniu Zarządu brał udział Honorowy Prezes Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, Pan Ludwik Miętta – Mikołajewicz, który nowym władzom będzie służył swym doświadczeniem i pomocą.

Zarząd Towarzystwa dziękuje Prezesowi Ludwikowi Miętta – Mikołajewiczowi za nieoceniony, wieloletni wkład w budowanie potęgi TS Wisła Kraków i stworzenie mocnych fundamentów dla pracy nowych władz.

Zarząd, wdzięczny za okazane zaufanie, zapewnia, że uczyni wszystko aby nie zawieść kibiców, sympatyków i zawodników reprezentujących barwy klubu, wykonując powierzone obowiązki z najwyższą starannością, w oparciu o Statut i wielopokoleniową tradycję TS Wisła Kraków.

Marzena Sarapata, Rzecznik Prasowy TS Wisła Kraków

 

UDOSTĘPNIJ